Pravila nagradne igre “Trči i osvoji Fiestu na 5 godina”

KLASA: UP/I-460-02/19-01/637

URBROJ: 513-07-21-01-19-2

Zagreb, 16. lis. 19.

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10) Atletski klub Maraton 2000,

OIB: 27871846011, MB: 04580567, sa sjedištem na adresi: Prilaz V. Holjevca 6a, 47000 Karlovac (dalje u tekstu: Priređivač) donosi:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

” TRČI I OSVOJI FIESTU NA 5 GODINA “

 

Članak 1.

PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre je Atletski klub Maraton 2000

 

Članak 2.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Ovim pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom TRČI I OSVOJI FIESTU NA 5 GODINA” (dalje u tekstu: nagradna igra), u cilju promidžbe Trčanja i Ford marke te unapređenja prodaje. Nagradna igra počinje 19.10.2019. u 7:00 h i traje do 19.10.2019. u 13:30, a odvija se u Šibeniku na CROATIA ROAD RUNNING TOUR.

 

Članak 3.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske koji su u razdoblju trajanja nagradne igre otrčali utrku.

 

Originalnu potvrdu o sudjelovanju na utrci potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade.

 

Članak 4.

IZVLAČENJE

Sve ispravne prijave zajedno s brojem prijave, imenom i prezimenom te adresom ulaze u izvlačenje. Izvlačenja će se odvijati putem izvlačenja iz bubnja metodom slučajnog odabira.

Izvlačenje dobitnika će se održati 19.10.2019. u 13:30h a u izvlačenju sudjeluju sve prijave zaprimljeni od 19.10.2019. u 7:00 h i traje do 19.10.2019. u 13:00

Izvlačenje dobitnika nagrade održat će se na lokaciji same utrke. Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrada, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena,  način izvlačenja dobitnika, ime i prezime, adresa i broj mobitela dobitnika te naziv i vrijednost nagrade dobitnika. Zapisnik potpisan priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja.

 

Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovog pravilnika. Izvučeni dobitnik koji ne ispunjava uvjete iz članka 3. ovog pravilnika, neće se javno objavljivati, njegovi podaci će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni te će se izvlačenje dobitnika nastaviti, odnosno ponovno održati kako bi se izvukla osoba koja ispunjava sve uvjete navedene u članku 3. ovog pravilnika.

Članak 5.

NAGRADNI FOND

Nagradni fond uključuje:

  • nagrada: Ford Fiesta na korištenje od 5 godina

 

Vrijednost iskazanog nagradnog fonda je 35.000 kn.

Nagrada nije zamjenjiva za novac, niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi. Dobitnik nema pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima, od ovih pravilima utvrđenih iznosa.  Priređivač će predati nagradu dobitniku uz primopredajni zapisnik.

 

Članak 6.

OBJAVA REZULTATA IZVLAČENJA

Ime i prezime dobitnika nagradne igre bit će objavljeno na Internet stranici Priređivača nagradne igre www.ford.hr i http://adria.run/#adria

 

Dobitnik nagrade bit će obaviješten telefonom ili emailom o dobitku nagrade u roku od 1 (jednog) dana od dana izvlačenja.

 

Sudjelovanjem u natječaju sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i dozvoljavaju da se njihovi podaci iz prijave mogu objaviti na internet stranicama www.ford.hr i http://adria.run/#adria Prihvaćanjem ovih Pravila i predajom svoje prijave u natječaj, Sudionici su suglasni da bezuvjetno i bez naknade prenose sva svoja autorska prava vezana za sudjelovanje u ovom natječaju na Priređivača.

 

Članak 7.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke, punoljetne osobe, koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, osim radnika tvrtke Priređivača, povezanih društava i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca).

 

Članak 8.

NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA

Dobitnik će o dobitku biti obaviješten u roku od jednog (1) dana od izvlačenja. U slučaju da Priređivač nagradne igre nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušat će ga kontaktirati u roku od pet (5) dana od nagradnog izvlačenja na broj mobitela. Dobitnik može preuzeti nagradu do kraja 2019. kada je nagrada dostupna. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).

 

Članak 9.

IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA NAGRADA

Dobitnik je dužan svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom.

 

Članak 10.

NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Sudionici nagradne igre bit će upoznati s pravilima nagradne igre putem objave na Internet stranici Priređivača nagradne igre na www.ford.hr i http://adria.run/#adria dana 18.10.2019. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obveze iz pravila nagradne igre.

 

Članak 11.

RJEŠAVANJE SPORA

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradne igre TRČI I OSVOJI FIESTU NA 5 GODINAnadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 12.

POGREŠNE  I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 5. ovih pravila. Priređivač nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

 

Članak 13.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.ford.hr i http://adria.run/#adria

 

Članak 14.

VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.